Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন

পাতা

গ্রাম ভিক্তিক লোকসংখ্যা *****

 

   গ্রাম                                   পুরুষ                     মহিলা                     মোট

 

দুধকুমড়া                                ৭০২                      ৭২৬                       ১৪২৮

কালিকাতলা                             ৩৯৫                     ৩৭৮                     ৭৭৩

দমদমা                                 ৪৯৭                      ৪৯২                       ৯৮৯

বাগুলাট                                 ৯২৯                       ৯৫০                    ১৯৭৯

শালঘরমধুয়া                          ১৫০৯                    ১৪৮৩                    ২৯৯২

বানিয়াখড়ী                            ৫৭২                        ৫৭০                      ১১৪২

নিতাইলপাড়া                         ৪৩৬                      ৪৬৭                      ৯০৩

বাঁশগ্রাম                              ১৯১০                     ১৮৬৫                    ৩৭৭৫

আদাবাড়িয়া                          ৬৬৭                      ৬৮৬                    ১৩৫৩

দঃমনোহরপুর                       ১০৩১                     ১০৭৬                    ২১০৭

ভড়ুয়াপাড়া                         ১০৪৮                     ১০৪৮                    ২০৯৬

নাতুড়িয়া                            ৯০২                       ৯৫২                     ১৮৫৪

শেখপাড়া                           ৮২৮                     ৮৪৭                      ১৬৭৫

উদয় নাতুড়িয়া                     ৩৯০                      ৩৭৮                     ৭৬৮

মধুপুর                              ৬০৭                     ৬১৩                      ১২২০

 

এই ইউনিয়নে মোট লোক সংখ্যা= পুরুষ- ১২৫৭৮, মহিলা- ১২৬৮০ মোট ২৫২৫৪

ছবি


সংযুক্তি


সংযুক্তি (একাধিক)